fbpx

Όροι Χρήσης

Ποιοί Είμαστε

Ο ιστότοπός μας είναι το https://www.independent-living.shop.

Ποιά πορσωπικά δεδομένα μαζεύουμε και γιατί τα μαζεύουμε

Προσωπικά Δεδομένα

Για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι ενδεδειγμένη η εγγραφή σας στο site μας και η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων έτσι ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε ακόμα κάποια στοιχεία σας όπως π.χ. τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail ) κλπ.

Τα στοιχεία που μας δηλώνετε, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

 • την εκπλήρωση των όρων των υπηρεσιών, που παρέχει το www.independent-living.shop στους χρήστες του και την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών
 • την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου μας.

Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.

Ασφαλεία

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές δεδομένων στο www.independent-living.shop προστατεύονται από κλειδί κρυπτογράφησης SSL. Επιπλέον όλα τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία (αριθμοί πιστωτικής κάρτας, κλπ) δεν αποθηκεύονται από το www.independent-living.shop και χρησιμοποιούνται προσωρινά και μόνο από τις εταιρίες ολοκλήρωσης πληρωμών (viva wallet).

Cookies

Το www.independent-living.shop χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.independent-living.shop όπως:

Την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες
Την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας
Την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.independent-living.shop

Ο χρήστης του www.independent-living.shop μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.independent-living.shop, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, δεν θα μπορεί, για τεχνικούς λόγους, να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login).

Λογαριασμός Χρήστη

Το www.independent-living.shop δεν εμπορεύεται προϊόντα με ανηλίκους, αλλά με ενηλίκους, οι οποίοι μπορούν να τα αποκτήσουν με χρέωση της πιστωτικής τους κάρτας ή των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής. Αν ο χρήστης έχει ηλικία μικρότερη των 18 ετών, μπορεί να χρησιμοποιεί το www.independent-living.shop με την βοήθεια κηδεμόνα ή άλλου ενήλικου προσώπου.

 • Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστοτόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
  Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστοτόπου για:• να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
  παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων
  * να προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων
  * σκοπούς αντίθετους με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  * να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων
  • να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστοτόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη του www.independent-living.shop ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου του, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο.
  • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση τουwww.evangeliadrosi.com
  • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσεως του ιστοτόπου αυτού, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τo www.independent-living.shop για κάθε ζημία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε το www.independent-living.shop ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το www.independent-living.shop με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου, αποδέχεστε το δικαίωμα του www.independent-living.shop, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Η επικοινωνία αυτή θα γίνεται μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) ή μέσω της δημοσίευσης ανακοινώσεων μέσα από τις σελίδες του www.independent-living.shop

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ιστοτόπου καθώς και για την αγορά προϊόντων θα ζητηθούν από τον χρήστη στοιχεία, με σκοπό την έκδοση Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το www.independent-living.shop για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού αυτού. Το www.independent-living.shop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Το www.independent-living.shop δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την έκδοση Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει εκδοθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστοτόπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από το www.independent-living.shop προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με τρόπο διαφορετικό από το περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από το www.independent-living.shop για χρήση κατά την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
Το σήμα, το λογότυπο www.independent-living.shop, καθώς και άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του www.independent-living.shop αποτελούν εμπορικά σήματα κατοχυρωμένα. Χωρίς προηγούμενη έγκριση από το www.independent-living.shop, συμφωνείτε να μην προβάλετε ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τα παραπάνω διακριτικά γνωρίσματα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

Το www.independent-living.shop ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) άλλων δικτυακών τόπων. Το www.independent-living.shop δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των τοποθεσιών, και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλο υλικό που διατίθεται από τέτοιες τοποθεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το www.independent-living.shop δεν θα είναι υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου, των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τοποθεσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.independent-living.shop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του www.independent-living.shop στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι το www.independent-living.shop δεν θα είναι υπεύθυνο για καμία άμεση ή έμμεση ζημία από δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου στις υπηρεσίες.

Το www.independent-living.shop δεν εγγυάται ότι οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το www.independent-living.shop δε φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του www.independent-living.shop

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.independent-living.shop, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν του οποίου δια της αποδοχής της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.independent-living.shop και του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επιστροφές & Ανταλλαγές

Αν για κάποιο λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του προϊόντος εντός 5 ημερών από την παραλαβή του. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς το παραλάβατε. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ή σας επιστρέφουμε τα χρήματα μέσω τραπεζικού λογαριασμού αφού προηγουμένως έχετε έρθει σε επικοινωνία και συνεννόηση μαζί μας, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω e-mail.

Η Πρώτη Αλλαγή γίνεται Δωρεάν εντός 5 ημερών από την παραλαβή στον χώρο σας.

 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αλλαγή χρεώνεται με έξοδα αποστολής 10,00€
 • Επιστροφή Χρημάτων
 • Εάν δεν επιθυμείτε αλλαγή, τα Χρήματά σας μπορούν να επιστραφούν με επιβάρυνση 5,00€